Prawo

Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Od dnia 1 maja 2004 r. rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
 

  Interpretacja przepisów prawa UE w przypadku rozbieżności występujących pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi

 

 1. Przepisy ogólne
   
 2. Znakowanie żywności 
   
 3. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
   
 4. ŚSPŻ, suplementy diety, żywność wzbogacana
   
 5. Naturalne wody mineralne, grzyby, napromienianie
   
 6. GMO
   
 7. Nowa żywność
   
 8. Substancje dodatkowe, aromaty, rozpuszczalniki
   
 9. Zanieczyszczenia żywności i pestycydy
   
 10. Urzędowa kontrola żywności
   
 11. Kontrola graniczna
   
 12. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

 

 

<< Powrót

Data utworzenia:
Autor:
Ostatnia aktualizacja: 2012-07-24, przez Kędra Anna
Polecane strony
     
 
 
 
 

© Główny Inspektorat Sanitarny 2012


Główny Inspektorat Sanitarny tel. +48 22 536 10 00; fax +48 22 635 92 90
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa e-mail: inspektorat@gis.gov.pl